44.

Когато съм обвързан с материята,
вътрешният ми свят е хаотичен
и външният ми свят е хаотичен.
Когато съм свободен в Духа,
вътрешният ми свят
е песен на хармонията,
а външният ми свят
е танц на хармонията.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mts 44
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.