44.

Когато съм обвързан с материята,
вътрешният ми свят е хаотичен
и външният ми свят е хаотичен.
Когато съм свободен в Духа,
вътрешният ми свят
е песен на хармонията,
а външният ми свят
е танц на хармонията.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013