45.

Когато материята се движи,
тя наистина се движи.
Когато Духът се движи,
той се движи
и все пак е неподвижен.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013