5.

Материята ми казва:
„Виж какво имам.”
Духът ми казва:
"Просто почувствай какво съм.”
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mts 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.