4.

Материята
е мисъл-въображение.
Духът
е воля-стремеж.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013