50.

Материята
е исполинската гордост на количеството.
Духът
е най-величествената висота на качеството.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ mts 50
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.