49.

Материята
затвърдява
умствените ми проблеми.
Духът
разрешава
умствените ми проблеми.

Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013