Question: Въпрос: Гуру, по време на това пътешествие два пъти видях да правиш нещо, което никога преди не съм те забелязвал да правиш. Когато говореше с мен, дясното ти око беше напълно затворено, а лявото – широко отворено. На лицето ти липсваше всякакво напрежение. То имаше напълно нормално, овладяно изражение. Питах се какво ли означава това.

Шри Чинмой: Широко отвореното око беше на физическо ниво. Другото око, което беше полуотворено или леко отворено, беше на друго ниво.

Много пъти хората виждат, че спя. Вярно, аз давам почивка на тялото, но може да правя и нещо много сериозно във вътрешния свят. А понякога, щом си почивам, не правя нищо във вътрешния свят, абсолютно нищо. Това също е вярно. Понякога обаче, дори когато нашите лекари ме масажират, аз изобщо не съм във физическия свят. Нищичко не усещам.

Окото, което е широко отворено, е само за физическия свят, за хората около мен. Когато другото око е полуотворено или напълно затворено, аз действам във вътрешния свят. Там душите идват или аз влизам в тях.

Много, много пъти, когато си бъбря с вас, аз казвам: „Моля ви, моля ви, шегувайте се, шегувайте се!“. Виждате колко искрено се радвам на вашите шеги. Когато се шегувате, това ми носи голяма радост. Вие обаче никога няма да повярвате, че съм на друго ниво. Аз съм тук с вас, във вас, за вас, радвам се много на шегите ви. Но държа съзнанието на душата си на три или дори четири различни нива.

Понякога аз външно се наслаждавам на вашите забавления, докато вътрешно се занимавам с някой много сериозен случай. Запазвам си свободен достъп до три нива. В този момент съм тук и вие ме гледате, но аз зная какво се случва на друго ниво или на още две или три нива. Духовните Учители имат тази способност. Аз не съм единственият, който я притежава.

Истинските духовни Учители могат да действат на много, много нива на съзнание. Веднъж в Ню Йорк една ученичка ми донесе храна, докато останалите разговаряха, а аз разтягах и разтърсвах краката си, и я помолих да попита една друга ученичка за брат ѝ. Аз просто си почивах и ми донесоха храна. Тогава помолих момичето, което ми сервираше, да се обади на тази ученичка. Въпросната ученичка отговорила, че брат ѝ е наред, но аз казах, че виждам проблем при него. Душата му беше дошла при мен от болницата.

Отначало, за няколко години, Бог ни разрешава да използваме окултна сила. Когато искаме да прилагаме тази сила от чисто любопитство, Той позволява това за известно време. Детето си играе с кукли и играчки, а на родителите им харесва да гледат как децата си играят с тези неща. По съвсем същия начин, докато живеех в Индия, а и в Америка, аз много, много пъти, безброй пъти съм си служил с окултна сила от чисто любопитство, само за да разбера какво става тук и там.

След известно време разбираш, че употребата на окултна сила по този начин е само загуба на време. Но понякога я използваш по необходимост. Да кажем, че съзнанието на някого се понижава или ще се понижи значително и той може да се откаже от духовния живот. В такъв момент е наложително да се използва окултна сила.

Докато живеех в ашрама, от тринадесетгодишна възраст нататък, аз наистина доста си служех с окултна сила. Сега правя това само когато се налага. От друга страна, понякога едно ниво на съзнание смята, че е необходимо, докато друго ниво твърди, че не е. Тогава отивам при Всевишния и казвам: „Две нива ми изпращат различни сигнали“. Едното ниво, по-ниското, настоява, че трябва да се намеся. По-високото ниво казва, че не следва да се намесвам. Аз отивам при Най-Висшия и питам: „Кого да послушам? Получавам две противоречиви послания. Едно ниво казва, че е необходимо да се приложи окултна сила, а друго – че не е необходимо“. Изпълнявам Неговото решение.

Понякога Всевишният казва: „Не, не използвай окултна сила. Има друга сила, наречена духовна“. Духовната сила е мъдра. Тя няма никога да навреди с нещо. Понякога си служиш с окултната сила прибързано. Това е като при хирурга, който оперира много бързо по необходимост, но има риск пациентът да не оживее. Окултната сила има някои недостатъци, макар че тя може да действа мълниеносно. Ако нещо трябва да се случи изключително бързо, то може да се използва окултна сила. Но ако трябва да става бавно, неотклонно или постепенно, прилагаш духовна сила. Когато я използваш, е съвсем безопасно, наистина безопасно. Духовната сила никога не е причинявала вреда. Окултната сила може да действа по-бързо от най-бързото, но понякога създава проблеми.

Духовните Учители винаги се стараят да използват духовна сила. Все пак, в редки случаи, духовната сила може да се окаже твърде бавна. В такъв момент трябва да се намеси окултната. Това са две сили. Едната е най-бързият бегач, спринтьорът; другата е бегачът на най-дълги разстояния. Бегачът на най-дълги разстояния се движи бавно, бавно, бавно. Спринтьорът ще бяга изключително бързо, но после може да се строполи и да умре. Всеки духовен Учител ще стигне до същия извод: духовната сила е безкрайно, безкрайно по-мъдра от окултната. Но ние наистина се нуждаем и от двете.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 10
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.