Въпрос: Гуру, задавам този въпрос само от любопитство. Онзи ден ти каза, че за да не потъне светът, е нужна постоянна молитва и медитация. Има известни пророчества за това, което ще се случи през 2012 г. Календарът на маите сочи някои неща, в египетския календар също има знаци. Различни древни цивилизации са предсказали, че през 2012 г. ще настъпи някакъв катаклизъм. Има ли истина в тия предсказания?2

Шри Чинмой: Всички правим предсказания. И аз съм такъв. Колко много предсказания се оказват грешни! Веднъж някакви хора казали, че идва краят на света. После, когато краят на света не настъпил, те се качили на планински връх и се хвърлили долу.

„Катаклизъм“ е много особена дума. Ние често я използваме. Светът е толкова голям. Дори и най-страшният катаклизъм няма да унищожи този свят. Нашият ум е много ограничен. Той обича да слуша за унищожение, но умственото виждане за света е много ограничено, много ограничено.

През годините някои духовни учители са предсказвали, че светът ще загине. Не може да се унищожи целият свят. Големи части – да; съгласен съм, че големи части от света могат да бъдат унищожени. Но Бог няма да позволи Неговото Творение да изчезне изведнъж, цялото по едно и също време. Това е погрешно. Да, атомната бомба и водородната бомба могат да унищожат много неща. Но аз не мога да повярвам, когато казват, че те ще унищожат целия свят. Това е преувеличение. След пускането на една атомна бомба хората ще се замислят за последствията. Големи площи като Хирошима и Нагасаки бяха унищожени. След Хирошима и Нагасаки японците капитулираха – от страх и безпомощност. Но аз не мисля, че ще има атомни бомби, които да унищожат цяла една страна открай докрай.

От една страна, ние се плашим, щом чуем думата „унищожение“. От друга страна, трябва да знаем, че Бог иска да продължи Своето сегашно Творение. Той не желае целият Негов свят да бъде унищожен. Той не иска това, не е възможно. Да, ще има страдание. Трябва да преминем през нечувани страдания. Но Бог няма да позволи унищожение на целия свят.

Тази сутрин някой ми разказваше, че духовни Учители говорели за гибел на целия свят, защото светът не приема божествената Светлина. Аз споделих моята гледна точка. Казах му защо това не може да стане, защо не бива да стане и защо Бог не иска то да се случи. Може би са виновни учениците на тези Учители. Понякога учениците не предават вярно казаното от техните Учители. Много често те имат собствено мнение и говорят разни неща от името на Учителя. Това е много неприятно.

Аз вече започнах да виждам светлина, светлина, истинска светлина, вътрешна светлина в някои страни. Новородена светлина виждам. През изминалата година една голяма страна се развиваше много добре вътрешно, в духовно отношение. Заедно с материалния напредък тя постигаше и духовен. Тази страна се нуждаеше от светлина. Как се появи тя? Бог знае дали аз бях вътрешно отговорен, но по някакъв начин това се случи. Толкова съм щастлив! В края на 2005 година тази страна излезе напред. Сега, през новата година, тя е изцяло за мир в света. Първо трябва да има мир вътре в страната. Трябва да кажа, че и на световната сцена тази държава се ангажира много сериозно и искрено с мира.

Скоро още няколко страни ще излязат напред. Мир, мир, мир! Трябва да видим и да почувстваме, че държавите, които не вярват в мира, не представляват целия свят.


NED 11-21. Шри Чинмой отговаря на следващите 11 въпроса на 6 януари 2006 г. в Куантан, Малайзия.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.