Въпрос: Ограничен ли е броят на великите души? Като че ли великите души продължават да се завръщат в различни въплъщения.

Шри Чинмой: Появяват се нови велики души. Старите велики души също идват. Старите се завръщат отново и отново. Да кажем, че някога те са били духовно велики, а сега желаят да се отличат в някаква друга област. Може да поискат да станат учени или генерали. Някои велики души наистина искат да сменят полето си на изява, както ние сменяме работата си.

В ашрама аз сменях работата си осем пъти! Майката не одобряваше, когато хората сменяха работата си. За останалите от нашето семейство тя беше твърдо против. На мен обаче каза: „Иди и работи на друго място“. Така в един живот аз сменях работата си много пъти.

Някои души са били велики в един живот, а в друг са навлезли в различна област, в която са били съвсем начинаещи, начинаещи, начинаещи, начинаещи!

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.