Въпрос: Едни и същи велики души ли вършат велики дела в толкова много различни области?

Шри Чинмой: В един живот те са велики в една област. Някой може да е велик в някоя сфера на живота, а в друга да е негоден, негоден, негоден!

На земята наистина идват нови велики души, но те не стават такива изведнъж. Никой не може да стане велик или добър за една нощ. Някои, да кажем, са поели пътя си в дадена област преди четиристотин години и след известно време са станали велики. Други може би са започнали преди двеста години и след няколко човешки въплъщения са станали също велики. Тези, които са го постигнали по-късно, можем да наречем нови души. Някои са станали велики преди много, много години. Работили са усилено и са се издигнали. Други са започнали по-късно. Зависи кога са започнали подготовката си.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 19
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.