Въпрос: Гуру, на записа се вижда, че когато медитираш след като дадеш сутрешните си молитви в твоята стая, изражението на лицето ти понякога се променя много рязко. Би ли ни казал нещо за това?7

Шри Чинмой: Аз преминавам от едно ниво на съзнание в друго. Понякога отивам право нагоре, друг път под някакъв ъгъл. На всеки две или най-много три-четири секунди съзнанието ми се променя; то се издига по-високо. Обикновено става за две секунди, но понякога отнема три или четири. През това време минавам през много, много планове на съзнанието. Когато медитацията ми е на път да приключи, аз отварям очи и се усмихвам. Тази усмивка е моята благословия за духовните ми деца. Когато медитирам, а също и когато се усмихвам, аз благославям, благославям всички ви.

На коледните пътешествия ние плачем за просветление. Колко много време прекарвам тук с вас! Дори когато идвате в Ню Йорк за нашите празненства, вие не ме виждате и аз не ви виждам толкова пъти през деня. Вие сте щастливци и аз съм щастливец. На вас ви е провървяло, че имате Учител, който може да прекарва с вас толкова дълги часове, а на мен ми е провървяло, че имам наистина, наистина посветени ученици, които ценят моята медитация. Вие искате да медитирате, да медитирате. И аз ценя вашето себеотрицание.

Колко радост получавам, когато карам моята колесница около хотела по време на сутрешните ни медитации! Истинска радост изпитвам. По това време аз съм далеч, далеч отвъд – отвъд, отвъд. Нищо, абсолютно нищо не може да ме смути. На първата обиколка се опитвам да видя всекиго, всички ученици, които стоят там. Поглеждам насам и натам. На втората не гледам към никого, но добре познавам местата, където са застанали учениците. От третия път нататък аз съм в друг свят. Не става въпрос за познаване; аз не виждам мястото, не виждам отделните хора. Чувствам, че през това време учениците трябва да са много, много, много, много посветени, за да получават от мен. Едни се справят много добре, докато други са неспокойни, а някои спят. Но от третата обиколка аз съм в друг свят.


NED 23. На този въпрос Шри Чинмой отговаря на 1 декември 2006 г. в Белек, Турция.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.