Въпрос: Гуру, ще ни кажеш ли какво повтаряше всички тези хиляди пъти?

_Шри Чинмой:_Само „"Supreme, Supreme," (Всевишни) или „Кали“. Не казвах нищо друго. Моят Гуру, моят единствен Гуру, е Всевишният.

Някога моят Гуру беше Шри Ауробиндо. Тогава казвахме Майката и Шри Ауробиндо, като слагахме нейното име на първо място. Пред Майката аз не произнасях името на Шри Ауробиндо. Имаше нещо – уважение, благоговение, обожание и преклонение – което не ми позволяваше да го кажа.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 30
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.