Новата година - 20061

В новогодишното послание за 2006 година Всевишният говори за надежда, надежда. 2

3 EDEM 35-1. Молитвено послание за 2006 година: Мой Абсолютен Господи Възлюбени Всевишни,
Моля те, кажи ми какво ще се случи
през тази Нова година.

Дете Мое, запази мълчание.
С Моето Трансцендентално Прозрение
Аз ще дам на човечеството
нова надежда,
ново обещание
и ново отзивчиво посрещане на живота.
Всички стремящи се човешки същества
тук на земята
трябва да Ме подкрепят.
Аз ще успея.
Аз непременно ще успея. New Year’s Messages 1966-2007: Selected writings of Sri Chinmoy. Moscow/New York: Aum Publications, 2010

Искам да обясня нещо. Никоя страна не е светът. Ако надеждите и обещанията на определени страни не се сбъднат, то има много други страни, където ще видим, че техните надежди и техните обещания ще се изпълнят. Много страни ще излязат напред с нови надежди и нови обещания. Те ще постигнат поразителен напредък. Щастието на света и страданията на света не трябва да зависят от успеха или напредъка на една отделна държава.

Тази година редица страни ще напредват забележително. Те се колебаеха; те изчакваха три или четири години, за да видят как ще се развива обстановката в света. Сега обаче много страни са достатъчно смели, за да тръгнат по собствен път. Не че ще се разбунтуват, но те усещат, че ако се взират в грешките на другите страни, ще забавят собствения си напредък. Те искат да напредват. Ще видим колко много бедни и богати страни ще излязат начело и ще изпълнят обещанията си.


  1. NED 35. 1 януари 2006г., Куантан, Малайзия

  2. 35-1

  3. 35-1

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.