Вратата между двата свята1

Онзи ден една ученичка идва много пъти от другия свят. Тя имаше молба и аз я удовлетворих.

Вратата между двата свята е затворена. Ние не знаем какво става от другата страна, а те не знаят какво става тук. Отворим ли веднъж вратата, можем да виждаме тези души и те могат да виждат нас.

Това са два свята. Между тях има само врата или завеса. Трудно ни е да видим другия свят, защото умът ни блуждае в този. Сърцето ни се отъждествява с другия свят, но отъждествяването не е достатъчно. Трябва да отидем в този свят и да видим какво правят там душите.


  1. NED 36. 1 януари 2006г., Куантан, Малайзия

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.