Красотата и сиянието на новите мечти1

Има един ученик, когото виждам много рядко напоследък. Той не заема мястото си в предната част на стаята. Не го виждам и не усещам присъствието му тук. Това не е хубаво. Той мисли само за разбитите си мечти. Аз го умолявам да промени отношението си към своя духовен живот.

Нашите мечти човешка направа не са като сътворените от Бог Мечти. Искам да кажа на всички ви: опитайте се да живеете в Божиите мечти, не във вашите човешки мечти. Човешките ще ни носят само непрестанни удари, удари, удари – удари от вътрешния свят, удари от външния свят. Външно може да изглежда, че нашите сътворени от Бог Мечти също ни нанасят удари, но те всъщност не са такива; те само усъвършенстват природата ни. Тези така наречени удари ни показват, че има много повече начини да радваме Бог както Той желае. Ако една мечта е разбира, ако са разбити две, не е беда. Бог ще ни даде много повече мечти. Нека не мислим за прекършените мечти, а за мечтите, които разцъфват или искат да разцъфнат в сърцето ни. Нека им отдадем цялото си внимание.

Ние ще трябва да се къпем в красотата и сиянието на новите мечти. Ако старите мечти не са осъществени, ние просто ще ги изоставим и ще забравим за тях. Нови, нови мечти, нови мечти! Трябва да се къпем в сиянието на новите мечти.


  1. NED 41. 3 януари 2006г., Куантан, Малайзия

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.