Светлината на президента Джеферсън1

Ако още от самото начало хората имаха вътрешната смелост да приемат светлината на президента Джеферсън, днешният свят нямаше да е толкова бездуховен и небожествен. Светлината обаче ще продължава да сияе тук, там и навсякъде, без значение дали я приемат или не. Самата природа на светлината е да блести и да озарява мрака. Независимо дали искаме, светлината ще продължи да ни озарява и ще дойде ден, когато всички ние ще бъдем просветлени.

Нека навлезем в светлината на президента Джеферсън: всеобща светлина, всеобхватна светлина, всеозаряваща светлина.


  1. NED 42. 11 март 2006 г., 117-то училище, Джамейка, Ню Йорк

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 42
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.