Обещанието е било обет25

Преди много столетия, в епохата на ведическите пророци, обещанието е било обет. Ако човек обещаел нещо, то било окончателно. Дори по времето на битката при Курукшетра дадената дума е била свещена. Те вярвали в обещанията си и били готови да сложат край на живота си, за да ги изпълнят.


NED 44. 30 март 2006г., домът на ШриЧинмой, Джамейка, Ню Йорк

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 44
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.