Аз съм едно неразделно цяло с вас1

Мои духовни деца, вие изпитвате такава любов към мен, невъобразима любов. В замяна аз мога да ви дам безкрайните, безкрайните, безкрайните благодарни сълзи на сърцето си, моите безкрайни сълзи на благодарност. Вие мислите, че ви е провървяло да сте мои ученици. Аз от своя страна не само мисля и чувствам, но и зная, че изключително много ми е провървяло да имам вас в моята Лодка. И тази Лодка, сигурен съм, няма да ви разочарова. В Божия избран Час тази Лодка ще ви отведе до Златния Бряг, за който говоря – Златния Бряг на вечно надминаващото се Отвъдно. Вие няма да ме разочаровате и аз няма да ви разочаровам. Аз няма да ви разочаровам.

През август ще навърша седемдесет и пет години земно съществуване, затова започнах да поднасям на всеки от вас седемдесет и пет милиона цветя на благодарността.

Когато страдате – телесно, умствено или психически – моля ви, чувствайте, че аз присъствам там, вътре в страданието ви. Аз съм с вас, във вас и за вас. Може да не съм в състояние да премахна страданията ви. Само Бог, нашият Възлюбен Господ Всевишен, може да премахне всички наши страдания. Старайте се обаче да чувствате, че аз съм стопроцентово с вас в страданията ви. И когато имате радостни новини, когато сте много ведри, когато цялото ви същество прелива от щастие, чувствайте, че аз съм там, аз съм там. Стопроцентово съм с вас, с вашето щастие. Аз съм едно неразделно цяло с вас, и в живота ви на страдания, и в живота ви на радост.

Когато установим единство помежду си, което вече сме направили, така нареченото нещастие може да бъде превърнато в щастие, защото има кой да се погрижи за нас. За вас има някой, който е установил неделимото си единство с Абсолютния Господ Всевишен. Аз определено мога да ви служа, а вие, с вашия ентусиазъм, устрем и готовност, също можете да ми служите неимоверно много.

Има ученици, които вече не са с нас физически, но ни подкрепят вътрешно и външно. Мнозина са доброжелателни към нас, искрено и от все сърце. Има някои ученици, които са ни напуснали и не ни подкрепят. Моля ви, моля ви, не общувайте с тези хора. Други са напуснали нашия път и са безразлични към делата и постиженията ни. Моля ви, не общувайте с безразличните. Тяхното безразличие ще ви засегне – душата, сърцето, живота, жизнения ви дъх. Бъдете само с тези, които ни обичат, държат на нас и ни помагат, когато почувстват, че се нуждаем от помощта им. Аз редовно благославям техните души, благославям сърцата им, благославям живота им.

Нека мислим само положително, само положително. Всяко нещо, което е добро, вдъхновяващо и устремено, ни води към целта. Всичко останало е злополучно преживяване. Адът и Раят са винаги в съседство. Когато сте щастливи, когато искате да вървите напред, Раят ви прегръща. Когато сте тъжни и отчаяни, адът ви посреща. Оставайте винаги в Рая, винаги!

Отново ви поднасям моята благодарност, безкрайните, безкрайни, безкрайни, безкрайни и умножени по безкрайност благодарни сълзи на сърцето си.


  1. NED 45. 14 април 2006г., Aspiration-Ground, Джамейка, Ню Йорк

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 45
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.