Споразумение

Най-накрая двамата с Бог постигнахме твърдо споразумение.
Аз, от чисто разочарование, няма да досаждам на Бог и да Го моля за бързо оттегляне от моето тяло,
а Бог, от чисто Състрадание, няма да иска от мен друго въплъщение.
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ntb 10
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.