Динамичност

Динамичното сърце въплъщава едновременно космичното Прозрение на Създателя и Неговото космично Проявление.
Динамичното сърце е просветляваща и удовлетворяваща реалност, която разкрива Всевишния Господ по Неговия собствен Начин.
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ntb 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.