Смирение

Смирението е качеството, което проправя пътя и приканва останалите божествени качества да видят всемирната Светлина на Абсолютния Всевишен и да израснат в безкрайната Наслада на Възлюбения Всевишен.
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ntb 28
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.