Липса

Липсата поправя ума и усъвършенства сърцето.
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ntb 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.