Чистота

Чистотата на тялото ни казва къде е Бог.
Чистотата на сърцето ни казва какво е усещането за Бог.
Чистотата на душата ни казва кой е Бог.
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ntb 30
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.