Чистота

На търсещия с чисто сърце не му е нужно да бяга.
Самият Бог бяга за него постоянно, безрезервно и безусловно.
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ntb 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.