Предаване

Когато предадеш човешката си воля на Волята на Всевишния, ти веднага научаваш, че Бог не само ще направи всичко за теб, но и че в действителност Той вече е направил всичко за теб.
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ntb 40
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.