2004

Моето молитвено послание:
В края на много дългия и несигурен, изпълнен с невежество Път в Нощта, Красотата на Нова Надежда и Екстазът на Ново Обещание несъмнено ще разцъфнат.
Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ nym 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.