1972

Новата година е година на битка между вътрешната вяра на човека и външните му съмнения. Искреността на човека ще предопредели победата.

Новата година е година на война между човешката несигурност и божествената увереност. Истинската потребност на човека от Бог ще предопредели победата.

Новата година не познава компромис. Или божественото в нас ще извоюва върховната победа, или животинското в нас ще ни владее. Не ще и дума, че тези, които искат да обичат Бог, да открият Бог и да удовлетворят Бог, ще получават от Него постоянна Грижа, постоянна Защита, постоянно Напътствие и постоянна Увереност.

Новата година е година както на разрушение, така и на съвършенство. Онези, които таят разрушението в дълбините на сърцата си и се прославят в него, ще бъдат обхванати и погълнати от тотално разрушение. Такава е Волята на Трансценденталния Господ. Онези, които плачат за божествено просветление и съвършенство в своя вътрешен и външен живот, ще бъдат вдъхновени, благословени, просветлени, усъвършенствани и удовлетворени от Върховното Съвършенство на Господа Всевишен.

Лодката на Всевишния е готова.
Върховният Лодкар е готов.
Златният Бряг е готов.

Лодкарят, със своята трансцендентална усмивка, ни кима:

„Добре си дошъл, ти, който обичаш Бог!
Добре си дошъл, ти, който откриваш Бог!
Добре си дошъл, ти, който удовлетворяваш Бог!”

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ nym 7
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.