1973

Новата година е година на вдъхновение за ума ни, съзидание за сърцето ни и проява за душата ни.

Вдъхновението ще крачи напред към Източника.

Съзиданието ще седне на върха на просветлението.

Проявата ще докаже едновременно своята божественост и своето безсмъртие.

Новата година е година на приемане и преобразяване.

Човешкото в нас ще се опитва да приеме божественото в нас безусловно.

Божественото в нас ще преобразява човешкото в нас неуморно и безусловно.

През Новата година всеки ден ще бъде възможност за вярващия в Бог да види светлината на истината.

През Новата година всеки час ще бъде възможност за прекланящия се пред Бог да постигне светлината на истината.

През Новата година всяка секунда ще бъде възможност за влюбения в Бог да се превърне в светлината на истината.

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ nym 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.