Въпрос: По време на нашите срещи много пъти ни посещават души от други сфери. В бъдеще, ако някой отвори третото си око, ще може ли да вижда тези същества на видеозаписите или снимките, направени в такива моменти?

Шри Чинмой: Защо да чакате бъдещето? Духовните Учители, които са отворили третото си око, могат да видят душата във всичко – дори във видео или на снимка. Когато търсещите, които искат да станат ученици, ми изпращат снимките си, трябват ми не повече от две-три секунди, за да ги приема. Съмняващите се ще кажат: „Какво е това? Не е ли шега?“. А тези, които ме обичат и имат вяра в мен, ще са убедени, че в снимките аз виждам порива, подхранван от собствените души на търсещите и очакващ само моето одобрение. Когато погледна фотографията на някой търсещ, не ми отнема повече от три секунди да нахраня душата и да направя каквото е необходимо. В някои заплетени случаи може да ми потрябват пет секунди. Така че, щом мога да видя душата на снимка, върху парче хартия, мислите ли, че ще се затрудня да видя душата на видео?

Преди две или три години гледах по телевизията човек, когото добре познавам. Душата му ми казваше, че той има сериозен проблем в окото си. След това аз имах дързостта да кажа на този човек да отиде на преглед. Лекарят потвърди, че съм бил прав. Приятелят ми не можеше да повярва! Аз ясно видях проблема на телевизионния екран.

От незапомнени времена духовните Учители са притежавали способността да виждат душата. Така че, ако третото ви око е отворено, можете да видите присъствието на душата, където пожелаете. Нищо не е изключено от видеозаписите или снимките.

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ oho 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.