Въпрос: Когато постигна нещо, изпитвам радост, но не след дълго осъзнавам, че същото това нещо е много лесно за много други хора. Иска ли Бог всеки от нас да се опитва да прави всичко, или е по-добре да оставяме някои неща на Неговите „специалисти“?

Шри Чинмой: Ако аз постигна нещо, съвсем естествено е да се зарадвам. Но не бива да се сравнявам с другите. Ако на другите им е лесно да правят, каквото аз съм направил, не трябва да допускам това да ми отнеме радостта. Постигнал съм нещо според възможностите си. Направил съм го благодарение на умението си и на Божията Милост. Ако другите ме превъзхождат в тази област и постигнатото от мен е лесно за тях, не бива да допускам това в ума си. В този случай сравнението е вредно.

Някои хора смятат, че вместо да разбират по малко от всичко, без да са специалисти в нещо, е по-добре да се съсредоточат върху един предмет и да постигнат майсторство в него. Други пък искат да са като градинаря, който се радва в градината му да има множество различни цветя. Някои от цветята може да привличат вниманието на много хора, а други да са забелязвани от малцина. Но ако самият градинар е доволен от всички цветя, защо да не си доставя радост с отглеждането на всякакви видове?

Що се отнася до мен, много хора питат защо не се ограничавам с областта, в която съм най-добър – духовност и йога – вместо да се заемам с много други неща. Ала моят Възлюбен Всевишен не желае това. Той казва: „Не е нужно да си най-големият музикант, не е нужно да си най-големият художник, не е нужно да си най-велик в спорта или в която и да е област“. Той иска от мен само да изразявам във и чрез живота си онова, което Той ми казва.

Вярно е, аз в нищо не съм най-добър или най-велик – не е нужно някой да ми го напомня. Но ако моят Вътрешен Водач е доволен от това, което Той е постигнал във и чрез мен, то аз ще продължавам. Осъзнал съм Бог преди много, много, много, много години – далеч преди това прераждане. Но ако Той желае сега да навляза в други сфери, които също дават израз на моята духовност и божественост, защо да оставам едностранчив в живота си?

Като духовна личност аз стоя безкрайно, безкрайно по-високо, отколкото като художник, певец или музикант. Това обаче не трябва да ме спира да навлизам в други области. Някой може да е добър в двадесет дейности и да е ненадминат само в една. Но това не е причина той да обръща внимание само на тази единствена област и да пренебрегва всичко друго. Нашата философия е приемане на живота. Приемайки живота, ние навлизаме в много сфери. Ако можем да се справяме изключително добре в една от тях, това е чудесно. Но не бива само поради това, че сме много добри в едно единствено нещо, да пренебрегваме другите възможности, които Бог иска да проявява във и чрез нас.

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ oho 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.