Въпрос: С медитация ли го постигате?

Шри Чинмой: Всичко това става с медитация. Но ние си служим с понятието „стремеж“. Ако имате вътрешен плач, това се нарича стремеж. Ако едно дете плаче, то където и да е майка му, тя дотичва, за да го нахрани. По същия начин, ако имате вътрешен плач или стремеж, вие ще получите Светлина, Блаженство, Наслада, Екстаз и божествена Сила – не човешката сила, която руши, а божествената Сила, която дава енергия и осъществява. Всичко това ние получаваме от стремежа. Стремежът включва концентрация, медитация и съзерцание. Това са трите стъпала на духовната стълба. Започваме с концентрация. Второто стъпало е медитацията, а третото е съзерцанието. След това идва последната стъпка, при която нашето съзнание напълно се слива с Абсолюта.

Медитацията определено е отговорът на въпроса. Ако плачем за материални блага и много други неща, ние ги придобиваме. Така и ако медитираме върху божествен обект или плачем вътрешно за него, ние непременно ще го получим.

Преводи на тази страница: Russian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ om 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.