Част II — Невидимият свят

Въпрос: Бог обича ли магиите?

Шри Чинмой: Бог много обича магиите, защото Той е Божественият Магьосник. Той прави нещо всяка секунда, но ние не го виждаме. Бог е Върховният Магьосник. С външното си око не виждаме Неговата Магия, но когато си служим с нашето вътрешно око, я виждаме постоянно. Само че едно е да боравим с вътрешното зрение, а друго е да станем едно с Неговото Трансцендентално Прозрение. Тогава въобще не го наричаме магия, а необходимо и неизбежно преживяване.

Външното същество няма вътрешно зрение, то е сляпо. Затова изобщо не съзираме Божията Магия. Всеки миг Той извършва милиони и милиарди неща. Но тези човешки очи са безполезни. А вътрешното зрение вижда всичко. Вътрешно зрение не означава непременно вътрешно единство, неделимо единство. Вие може да видите с очите си една картина, но да не станете едно с нея. По същия начин може да видите Божията Магия с вътрешното си зрение, но да не станете едно с нея.

Преводи на тази страница: Russian , Czech , Hungarian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ om 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.