71.

О, мой ум,
ти тайно и безсрамно
искаш да преуспяваш
за сметка на чуждите нещастия.
Възможно ли е това?
Не, глупако, никога!
Шри Чинмой, О, мой ум, Шри Чинмой Център, 1988
Преводи на тази страница: Italian , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ omm 71
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.