Част I — Единство и близост на душата

Въпрос: Винаги ли ще се намесвате във вътрешния свят, когато учениците ви имат нужда от помощ?

Шри Чинмой: Трябва да знаем къде всъщност се намираме. Тези, които са ме приели като свой Гуру, като свой духовен Учител, са установили вътрешна връзка с мен. В някои случаи тази връзка е изключително силна, в други е по-слаба. Ако ученикът е много близо до мен и с цялото си сърце се е посветил на мен, ако от душа се вслушва в моите вътрешни и външни молби, тогава този ученик със сигурност е установил вътрешна връзка с мен. Такъв ученик е гордост и радост за Учителя. Ако Учителят му каже да скочи от Емпайър Стейт Билдинг, той без колебание ще го направи незабавно. Това не означава, че Учителят ще го помоли за такова нещо. Не. Но вътрешната любов и вътрешното единство на ученика ще го накарат да почувства, че Учителят се е посветил на него напълно и безрезервно. Ако такива ученици имат нужда от помощ, аз ще трябва да отида при тях независимо какво върша в момента, дори да съм в най-висша медитация. На други няма да мога да помогна по този начин, Всевишният не ми позволява.

От друга страна, ако искам да разбера нещо за учениците, които не са ми така близки, незабавно мога да го направя. Но аз не се намесвам по този начин. Когато бях в Индия, аз много пъти се намесвах в живота на моите приятели, но усетих, че така всъщност им създавам повече проблеми. Щом веднъж го направих, те не смееха да си помислят за каквото и да било. За тях бе истинско мъчение да знаят, че аз съм в състояние да разбера всичко, което правят или за което си мислят.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ oo 1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.