Въпрос: Как можем да измислим нови въпроси, които да ви зададем?

Шри Чинмой: Може би времето в това прераждане никога няма да стигне, за да бъдат зададени всички възможни въпроси. В определен смисъл е голяма загуба, ако всички въпроси, които могат да ми се зададат, не получат моя отговор. Но в друг аспект няма такова нещо като загуба, защото съществува само един въпрос и на него вече е отговорено преди хиляди години. Хиляди търсещи са питали едно и също нещо: „Кой съм аз?“ и незабавно са получавали отговор: „Не съм нищо друго освен Бог“. Всеки човек е Бог и нищо друго.

Същият въпрос е бил зададен в мига, в който е започнало творението. И на този въпрос е било отговорено незабавно. Въпросът и отговорът са почти едновременни. Въпросът е дошъл от Източника. И отговорът е бил даден от същия Източник. Въпросът е дошъл от творението, а отговорът – от Твореца. От друга страна, ако се гмурнете дълбоко навътре, ще видите, че Творецът е този, който е искал да разбере кой всъщност е Той. Затова е направил Себе си Творец и после е попитал творението кой е Той. Затова можете да кажете или че творението е попитало, а Творецът е отговорил, или че Творецът сам е задал въпроса, но също така е дал и отговора.

Преводи на тази страница: Italian , German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ oo 10
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.