Част II — Съзнанието в произведенията на Учителя

Въпрос: Носят ли вашите произведения специална сила?

Шри Чинмой: Моите произведения не са чужди мисли, взети на заем, а изразяват собствените ми преживявания. Някои философи, професори и учени заимстват идеи от другите; описваните от тях идеи не са резултат от това, което те са осъзнали. В моя случай граматиката ми може да е абсолютно неправилна, но съзнанието, което разкривам, е божествено съзнание. Дори ако кажа: „Аз отива“, няма никакъв проблем. Но когато кажа „Аз“, това ще носи в себе си огромна духовна сила и мощ. Това е вярно не само когато го казвам аз, но и когато го казват всички духовни Учители.

В моя случай, тъй като съм написал значителен брой книги, аз казвам на учениците си преди всичко да четат моите произведения. Да видим колко години ще ви отнеме да прочетете произведенията ми с цялата си душа! Трябва да си отбележите онези части, които най-много ви харесват, и после да ги препрочитате. Почувствайте тези пасажи като мантри и ги повтаряйте отново и отново. Ако харесате едно стихотворение, можете да го четете всеки ден, ако искате. Но за да направите подбор, трябва да прочетете всичко поне веднъж. Ако не го направите, как ще разберете кое ви харесва най-много? По същия начин отивате в магазина и си избирате нещо, което ви харесва най-много. Но без да видите всичко, не е възможно да си изберете.

Ако един ученик чете произведенията ми и по този начин медитира върху мен или върху Всевишния, тогава той е в моето съзнание. Ако отново препрочете произведенията ми, той пак ще получи от моето съзнание.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ oo 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.