Въпрос: Какво става, ако душата не успее да проявява на земята?

Шри Чинмой: Ако човек може да отиде много нависоко във вътрешното противостояние, тогава той получава възможността за проява всеки миг. Когато добрите души видят, че някой е починал ненавреме, без да е успял да разкрие или да прояви Бог, те се натъжават поради единството си с този човек. Те усещат, че ако беше останал на земята, тогава той може би щеше да завърши своя замисъл. Би могъл да разкрие Бог и да Го прояви. Но лошите души ще са щастливи и ще си кажат: „О, той не можа да улучи целта, провали се като нас. Сега имаме още един нов член в семейството“.

В моя случай, ако аз не мога да се проявя, то е защото ставам напълно едно с моите деца. Така че, ако се проваля, Небесата нямат никакво право да ми се присмиват, защото аз съм оставил на земята крайниците си, оставил съм ударите на сърцето си. Само ако децата ми се провалят, тогава ще позволя на Небесата да ми се присмеят. Така че аз ще гледам от Небесата дали моите деца наистина ме удовлетворяват.

Преводи на тази страница: Italian , German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ oo 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.