Въпрос: Трябва ли учениците ви да дават съвети от вашите книги?

Шри Чинмой: Не давайте съвети, а разяснявайте, че според вас аз имам предвид това. По свой собствен начин обяснете, че се основавате на вашето разбиране и на вътрешния си опит. Щом другият човек не разбира, той може да попита за вашето обяснение, но изобщо не е длъжен да бъде на същото мнение. Можете да кажете, че имате някакво схващане и искате да го споделите с него. Ако той почувства, че това ваше разбиране е правилно, много добре. Ако не, той може да стигне до свое собствено обяснение.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ oo 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.