Въпрос: Много пъти са ме молили да помогна в печатницата или с нещо друго, но вместо това аз винаги оставах да си пиша домашните вкъщи. Трябва ли да прекратя всичките си домашни работи?

Шри Чинмой: Не. Не. Не. Неведнъж съм ти казвал, че училището стои на първо място. Ти идваш редовно в Центъра. Редовно трябва и да медитираш рано сутрин. След това идва ред на училището и чак тогава печатницата. В противен случай, ако се провалиш в училище, родителите ти ще се разстроят.

Когато става дума за ученици, винаги съм казвал, че е необходимо те да учат. Родителите са ти позволили да ходиш на училище и са поели всички разходи за това. Затова не бива да ги разочароваш. Докато искам от теб да учиш, моля те, учи. На първо място са редовните ти сутрешни медитации, следват общите медитации в Центъра, после уроците, след това идва помагането в печатницата или някакво друго безсебично служене. Иначе, ако не успееш в училище, си навличаш сериозен проблем. За учениците училището е на първо място.

Има много хора, които след работа не правят нищо. Те не учат, просто работят по шест или седем часа на работните си места, после си отиват вкъщи и изцяло се отдават на удоволствията на невежеството. Те трябва да направят своя избор между това да служат на Всевишния или да спят вкъщи и да си губят времето. В такива случаи, ако все пак това са добри ученици, то заниманията в Центъра са от значение. На първо място стои божествената проява. За някои ученици не съществуват дни като неделя, понеделник или вторник, те са активни през цялата седмица. По този начин те ще напредват най-бързо.

Преводи на тази страница: Italian , German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ oo 19
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.