Въпрос: Какво имате предвид, когато казвате, че духовният Учител не е камила, но трябва да има плещите на камилата?

Шри Чинмой: Ние слагаме тежък товар на гърба на камилата, защото знаем, че тя може да го носи. С такъв товар камилата може да прекоси изгарящата, пареща пустиня. Камилата може да направи всичко, което на нас ни се струва трудно.

Наистина, духовният Учител не е камила. Неговото съзнание е значително по-високо от това на камилата. Но духовният Учител, който съзнателно поема върху плещите си отговорността за стотици, хиляди ученици, прилича на камилата. Камилата не ви моли да слагате тежък товар на гърба ѝ. Духовният Учител обаче не само съзнателно поема отговорността за даден човек, но и се опитва да му помогне и да го изведе от невежеството. Вие грешите, а аз се опитвам да бъда във вашето страдание. Но съвсем друго нещо е да ви измъкна от самото страдание. Това е много по-трудно и много по-важно. Ако страдате, един обикновен човек е способен да се отъждестви с вашето страдание и да прояви съчувствие. Но духовният Учител не само ще прояви съчувствие, но и ще се опита да вземе вашата болка, скръб, тежест. Да влезеш в нечие страдание наистина е трудно, но много по-трудно е да вземеш цялото страдание на човека. Това е, което духовният Учител съзнателно прави. Никой не може да наложи на духовния Учител отговорности, които той не иска да поеме. Но от друга страна, ако е поел тази отговорност, той я поема със своята любов, загриженост и състрадание.

Камилата в никакъв случай не е наясно с осъзнаването на Бог. Но човекът е наясно, въпреки че може и да не полага усилия да осъзнае Бог. Той знае, че има някой, наречен Бог, и Той трябва да бъде осъзнат. Когато в живота на търсещия се появи духовен Учител, той кара търсещия съзнателно да чувства във всеки миг, че трябва да осъзнае Бог. Първо Учителят влага в духовно търсещия необходимостта да се осъзнае Бог. После той вдъхновява учениците-търсачи. И накрая спуска за своите ученици Божията Светлина, Покоя, Блаженството и осъзнаването на Бог. Това са отговорностите и задълженията, които духовният Учител сам си е наложил. От най-висша гледна точка тези задължения са предопределени от Бог.

Кой може да поеме такава отговорност? Камилата? Една камила може да носи товар от шест до десет години, после тялото ѝ става негодно за нищо и тя умира. Но един духовен Учител никога не е безполезен. Дори когато напусне тялото, той трябва да работи за своите ученици. Такава е разликата между товара на една камила и задълженията на духовния Учител. Духовният Учител поема безкрайна отговорност за своите най-скъпи и най-близки ученици. Така че той притежава плещите на една божествена камила.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ oo 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.