Въпрос: Разбирате ли, когато учениците ви медитират на вас?

Шри Чинмой:Когато хората медитират много силно, те със сигурност ме усещат и аз определено ги усещам. Преди три-четири дни бях доста болен и имах много висока температура. Беше след полунощ, когато усетих много силна вибрация от душата на един ученик. Затова седнах и много усилено нахраних тази душа. А после, за да убедя физическия ум на този ученик, аз му позвъних в Сан Франциско. „Какво правиш?”- попитах го аз. Той ми каза, че усилено медитирал на мен. Така че той много бързо получи вътрешното послание.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ oo 7
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.