Въпрос: Защо духовните Учители се разболяват, щом имат духовна и окултна сила?

Шри Чинмой: Много често духовните личности умират от така наречените фатални болести. Но горките Учители не носят отговорност за това. Това, което става, е отъждествяване на Учителя с учениците. Той се опитва да поеме несъвършенствата на учениците и да ги разтвори в себе си. Неговата любов и топлота към учениците са безгранични. Става същото, както при майката и нейния син. Когато види, че детето ѝ страда, тя казва: „Дай ми страданието си, дай го на мен“. Не можете да кажете, че Гуру е несъвършен, щом като страда. Той страда заради собствените си духовни деца. Те правят нещо погрешно, а после той със своето безкрайно състрадание поема в себе си това несъвършенство. Това е една от причините, поради които духовните Учители се разболяват.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ oo 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.