17.

Човешкото раждане е златна възможност да се разкрие и прояви Бог на земята.
Шри Чинмой, Възможност, Шри Чинмой Център, 1998
Преводи на тази страница: Italian , Czech , German , Hungarian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ opr 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.