35.

Възможност, аз съм твоят избор. Обещавам, че няма да те подведа.
Шри Чинмой, Възможност, Шри Чинмой Център, 1998
Преводи на тази страница: Italian , Czech , German , Hungarian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ opr 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.