42.

Възможност, без теб животът ми е сълзите на трагедията. С теб животът ми е усмивките на комедията.
Шри Чинмой, Възможност, Шри Чинмой Център, 1998
Преводи на тази страница: Italian , Czech , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ opr 42
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.