1.

My Lord Supreme,
You know what I wish to be. I wish to be Your Perfection-Seed in the inner world of aspiration-flames, and Your Satisfaction-Fruit in the outer world of dedication-games.

Мой Господи Всевишни,
Ти знаеш какво искам да бъда. Аз искам да бъда Семенце на Твоето Съвършенство във вътрешния свят, в пламъците на стремежа, и Плод на Твоето Удовлетворение във външния свят, в игрите на посветеността.