2.

My Lord Supreme,
Yesterday I obeyed You. My obedience was my meaningful preparation. Today I am obeying You. My obedience is my soulful realisation. Tomorrow I shall obey You. My obedience shall be my fruitful perfection.

Мой Господи Всевишни,
вчера Те слушах. Моето послушание беше важната ми подготовка. Днес Те слушам. Моето послушание е душевното ми осъзнаване. Утре ще Те слушам. Моето послушание ще бъде плодотворното ми съвършенство.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.