10.

My sweet Lord,
My faith-plant is helpless. It is not growing anymore. The buffets of doubt are destroying it. Do give me the capacity to study once more in Your inner school where I can study my faith-life, my realisation-life and my oneness-life.

Мой мили Господи,
стръкчето на вярата ми е безпомощно. То вече не расте. Ударите на съмнението го съсипват. Направи ме годен да тръгна отново на Твоето вътрешно училище, където ще мога да изучавам моя живот на вяра, моя живот на осъзнаване и моя живот на единство.