119.

My Lord Supreme,
Just because I smile at You, my life is replete with sincerity. Just because I cry for You, my heart is complete in perfection and satisfaction.

Мой Господи Всевишни,
само защото Ти се усмихвам, животът ми е наситен с искреност. Само защото плача за Теб, сърцето ми е цялото съвършенство и удовлетворение.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 119
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.