118.

My Lord Supreme,
Just because I did not look back yesterday, today I have been able to step forward. Just because I have stepped forward today, tomorrow I shall reach my Goal of goals: the Golden Shore.

Мой Господи Всевишни,
само защото вчера не погледнах назад, днес успях да пристъпя напред. Само защото днес пристъпих напред, утре ще постигна главната си Цел: Златния Бряг.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 118
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.